شرکت مهندسی طراحی قدرت گستر 




TQG ENG CO 

برق

مخابرات

شبکه

انجام پروژه در

بانک تجارت

بانک آینده

ریاست جمهوری

بانک ملی

بانک ملت






لطفا جهت همکاری در یکی از زمینه های اداری یا فنی فرم مربوطه را از لینک های زیر دریافت و تکمیل نمایید و سپس آن را به آدرس info@tqgeng.ir ایمیل کنید. 
در ضمن فایل های دانلود شده را با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج کرده و سپس با Word آن را باز کنید. 



پرسشنامه اداری

پرسشنامه فنی
کاربر
کلمه عبور



نشریه 110 جلد اول
نشریه 110 جلد دوم
مبحث سیزدهم

فرم های ماده 11
لطفا پس از پر کردن فرمهای ماده 11 آنها را به آدرس
info@tqgeng.ir
ایمیل کنید

تقویم آموزشی 1392